معرفی صفحه کارگران

دومین صفحه مربوط به جزئیات اطلاعات کارگران شما می باشد. با ورود به این صفحه در سمت راست سه بلوک مشاهده می نمایید. بلوک اول قدرت لحظه ایی کارگران آنلاین شما را نشان میدهد.

در بلوک دوم می توانید نام کاربری خود را مشاهده نمایید که با mi شروع میشود و در ادامه چهار عدد است که از طرف ماینو در زمان ثبت نام به شما تخصیص داده میشود. مانند mi0000

بلوک سوم وضعیت کلی کارگران شما را نشان میدهد، مانند تعداد کل یا تعداد کارگران آنلاین.

در جدول پایین میتوانید مشخصات هر کارگر را به طور مجزا مشاهده نمایید. اسم کارگر همان اسمی است که در زمان انجام تنظیمات دستگاه خود به هر آن اختصاص می دهید. قدرت لحظه ایی قدرت هر کارگر آنلاین را در لحظه را نشان می دهد. در ستون بعدی میتوانید میانگین قدرت یک ساعت گذشته هر کارگر را مشاهده نمایید. ستون بعد مربوط به زمان آخرین ارسال داده هر کارگر می باشد. لیبل، برچسبی است که جهت سهولت در شناخت هر دستگاه میتوانید با آن اختصاص دهید. توجه داشته باشید ثبت و یا عدم ثبت لیبل هیچگونه تاثیری در فرایند استخراج کارگر ندارد. و ستون آخر مربوط به وضعیت لحظه ای کارگر میباشد. اگر برخط باشد یعنی کارگر آنلاین است و اگر بدون ارتباط باشد یعنی کارگر افلاین میباشد. با زدن روی سرخط های هر ستون در جدول (هدر جدول) میتوانید محتوای جدول را مرتب نمایید. همچنین در قسمت جستجو میتوانید بر اساس اسم کارگر اقدام به جستجو نمایید.

0
اشتراک‌گذاری

ارسال پاسخ